Безопасност на храните

Примерни документи по HACCP

labeling

Детайлен наръчник за етикетиране от 2019г.

Съдържание:

1. Законодателство, приложимо при етикетиране на храни.
2. Кои са задължителните данни?
3. Позициониране на някои задължителни данни.
4. Видове и категории храни, за които са определени допълнителни задължителни данни.
5. Кои са задължителните данни, които трябва да съпровождат храните без предварително опаковане и предварително опакованите храни за директна продажба?
6. Хранителни и здравни претенции.

Европейско ръководство за ДХП на занаятчийско сирене

Това ръководство представлява доброволен инструмент, който е предназначен за прилагане към специфичните практики в отрасъла на фермерското и занаятчийското производство на сирене и млечни продукти.

Безопасност на храните
labeling_angelov_vyagova

Базов наръчник за етикетиране от 2017г.

Има задължителна информация за храните, която се поставя директно на опаковката или на етикета, прикачен към нея. Научете кои са задължителните изисквания.

Наръчник за малките производители на храни в Румъния

От присъединяването на Румъния към ЕС в началото на 2007 г., националното ѝ законодателство в областта на хигиената на храните и здравето на животните е хармонизирано с това на държавите членки на ЕС.

Националният ѝ санитарен и ветеринарен орган по безопасност на храните подкрепя изготвянето на този наръчник за малките производители на храни, защото модернизацията, която Румъния е приела при присъединяването си към Европейския Съюз, не би следвало да води до отхвърляне на стари рецепти и традиционни методи на производство на храни.

Тази наръчник подкрепя запазването на разнообразието и оригиналността на румънската гастрономия и, в същото време, помага на малките производители да разберат, че европейските регламенти им позволяват да продължат дейностите си и да се възползват от по-високите цени за своите неиндустриални, автентични продукти, ако са произведени, съгласно стандартите за хранителна хигиена и проследяване, разработени и прилагани в страните членки на Европейския Съюз.

jam-01
0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите