Европейският орган за безопасност на храните изрази своето становище за опростени правила за малките търговци

 In Новини

Още през март тази година в свое научно становище Европейският орган за безопасност на храните представи “опростен подход” за управление на безопасността на храните при някои малки търговски обекти, който включва насоки за определянето на най-важните биологични, химични и физични опасности, на всеки етап от процеса на производство на храни; дейности или практики, които увеличават вероятността от възникване на опасностите и подходящи мерки за контрол.

Становището бе оповестено в отговор на искане на Европейската комисия да бъдат изготвени такива подходи за 5 категории малки обекти за търговия на дребно: магазин за месо, магазин за хранителни стоки, магазин за хляб и хлебни изделия, магазин за риба и магазин за сладолед.

Предложеният “опростен подход” дава следните насоки за малките търговски обекти:

  1. Не се изисква търговецът на дребно да има специфични познания за опасностите, но трябва да е наясно, че може да присъстват “биологични”, “химични”, “физични” опасности или “алергени” и да е запознат със съответните дейности, допринасящи за намаляване или увеличаване на вероятността от възникване на опасността.
  2. Пререквизитните (превантивните) програми са достатъчни, за да се гарантира безопасността на храните. Следователно при “опростения подход”, не е необходимо прилагането на “класическия подход” за класифициране и приоритизиране на опасностите, с който обикновено се определят най-ефективните контролни дейности.
  3. “Опростеният подход” се основава на фундаменталното разбиране на процесите при производството на храните, независимо дали се касае или не за биологични, химични или физични опасности, които могат да възникнат на всеки етап в тези процеси и дейности (или липсата на такива, например при хладилно съхранение), което може да допринесе за повишена или понижена вероятност от поява на опасност.
  4. Разработеният по този начин “опростен подход”, е приложим за определените пет вида обекти за търговия на дребно с храни: магазин за месо, магазин за хранителни стоки, магазин за хляб и хлебни изделия, магазин за риба и магазин за сладолед.

Това дава основание да се помисли за по-широко приложение на подхода в хранителната индустрия.

Свалете пълният текст на официалното писмо

Последни статии

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите