1.8. Етикетиране на храните и опаковки

Регламент Рег. (EC) 1169/2011 относно информация за храните за потребителите.

Свободното движение на безопасна и здравословна храна в Европейския съюз (ЕС) значително допринася за здравето и благосъстоянието на гражданите и представлява съществен аспект на единния пазар. Освен гарантираното високо равнище на защита на здравето, законодателството на ЕС гарантира, че потребителите са подходящо информирани и могат да направят информиран избор относно купуваните и консумираните от тях храни.

Регламент (EC) 1169/2011 гарантира на потребителите правото им да получават адекватна информация като установява общите принципи, изисквания и отговорности относно етикетирането на консумираните от тях храни. Той осигурява достатъчна гъвкавост с оглед на бъдещото развитие в сектора на хранителната промишленост.

Той обединява предходните законодателни актове, Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането на храните и Директива 90/496/ЕИО относно етикетирането за питателност на храните.

Регламентът се прилага спрямо стопанските субекти на всички етапи от хранителната верига и за всички храни, предназначени за крайния потребител. Това включва храни, доставяни от или предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене

Отговорността за осигуряване на необходимата информация и гарантирането, че тя е точна, се носи от производителя, който предлага на пазара храната под свое име. Ако производителят се намира извън ЕС, отговорността се носи от вносителя.

Някои данни са задължителни. Това включва наименование на храната, списък на съставките, нетно количество, срок на годност, указания за употреба, ако е необходимо, име и адрес на стопанския субект и обявяване на хранителната стойност.

Задължителната информация се предоставя на потребителите без допълнително заплащане при продажба от разстояние преди сключване на договора за покупко-продажба.

За някои напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол, трябва да се посочи действителния обемен процент алкохол.

Допълнителни задължителни данни се дават за някои видове храни, като например тези, които съдържат подсладители, амониева сол или имат високо съдържание на кофеин.

Нетното количество на храната и течностите се изразява в литри, сантилитри, милилитри, килограми или грамове.

Някои храни са освободени от задължителното обявяване на хранителната стойност, като например билки и подправки, ароматизанти и билкови чайове.

Други храни, по-специално пресни плодове и зеленчуци, газирана вода, оцет и млечни продукти, като сирене, масло, сметана и ферментирало мляко, не е нужно да имат списък на съставките.

Информацията за храните не трябва да заблуждава потребителите, по-специално да твърди, че храната притежава специални характеристики или ефекти, които тя не притежава. Информацията за храните трябва да е точна, ясна и лесноразбираема за потребителя.


Регламент (EC) 1935/2004 от 27 октомври 2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Материали или изделия, предназначени да влизат пряко или косвено в контакт с храна трябва да бъдат достатъчно инертни, за да не прехвърлят вещества към храната в количества, достатъчно големи, че да застрашат човешкото здраве и/или да доведат до неприемливи промени в състава на храната, или да влошат нейните хранителни и/или органолептични свойства.


Вижте още наръчника “Изисквания за етикетиране на храните

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара