Открий близки ферми с дегустации

и пазар на място

Индивидуални пътувания без водач.

Без нощувка.

Производителите, които приготвят и съхраняват местни продукти и храни в домашни условия, предназначени за лична консумация в домакинството, не се отнасят до Закона за храните.
Тъй като такива производители предлагат тук продукцията си в малки количества на своите гости, те преминават през следната задължителна система за частен контрол от наша страна:

Обучение през Академия Пендара за базовите принципи на Системата за самоконтрол и безопасност на храните. Изисква се издържан тест! (връзка)

Заверена здравна книжка

За млечни и месни продукти – системен лабораторен контрол, удостоверяващ безопасността на крайната продукция.

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите