4.4. HACCP принцип 4 – Мониторинг

Мониторинг е провеждане на предварително планирани последователни наблюдения или измервания с цел да се прецени дали съответната ККТ е под контрол, да се направи точен запис с цел използването му в бъдеще за проверка.

Създайте мониторна система за всяка ККТ.

Монитор е лице, което провежда мониторинга.

Задачи на мониторинга:
a. Да проследи операциите на системите в ККТ – тенденциозен анализ b. Да определи отклонението от КЛ (критичен лимит) – загуба на контрол
c. Да документира, че ККТ е била под контрол – съответствие с HACCP плана.

Начини за контрол

 

  • Непрекъснат (100%) – предпочитан (идеален)
  • Повтарящи се / рядко повтарящи се

Честотата трябва да е такава  за да обезпечи, че  ККТ е под контрол!

Важно! Трябва да осигурява бързи резултати (физическите и химическите анализи се  предпочитат). Микробиологическите анализи са твърде бавни.

Проектиране на система за мониторинг

Системата за мониторинг определя:

 

  • Какво ще се наблюдава  – КАКВО?
  • Как КЛ и превантивните мерки ще се наблюдават  – КАК?
  • Честота на мониторинга  – КОГА?
  • Кой ще го провежда – КОЙ?
  • Точност на оборудването – КАЛИБРОВКА

[mk_gallery images=”5883″ column=”1″ image_size=”large”][mk_padding_divider]
[mk_fancy_title font_family=”none”]

Мониторинга в HACCP плана

[/mk_fancy_title][mk_gallery images=”5884″ column=”1″ image_size=”large”]

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара