Изисквания за етикетиране на храните

 In Безопасност на храните

Има задължителна информация за храните, която се поставя директно на опаковката или на етикета, прикачен към нея.

Етикетите трябва да са видими, ясно четливи и незаличими, когато е необходимо, поставени върху опаковката на продукта или на етикет, прикачен към нея. Обърнете внимание, че не се допускат никакви съкращения. Задължителните данни трябва да са посочени на език, който е лесен за разбиране от потребителя, или на няколко езика, ако е необходимо.

Нетното тегло, наименованието и действителното обемно съдържание на алкохол на продукта (ако приложимо) трябва да са в едно и също зрително поле.

Височината на шрифта трябва да е по-голяма или равна на 1,2 mm. При опаковки или контейнери, чиято повърхност е с площ по-малка от 80 cm2, височината на шрифта трябва да е по-голяма или равна на 0,9 mm.

Задължителните реквизити на етикета са:

Наименование на продукта – името на храната трябва да е достатъчно точно, за да информира купувача за истинската ѝ същност.

Списък на съставките в низходящ ред спрямо процентното им съдържание – трябва да започва с термина “съставки “. Процентното съдържание на някои от съставките се изписва задължително, когато те са част от наименованието на продукта. Списък на съставките не е задължителен при: – Храни, които се пакетират на място и такива, които съдържат една единствена съставка, – Плодове, зеленчуци – Сирене, масло, мляко, без добавена сол или други добавки

• Вещества, причиняващи алергии или непоносимост. Алергени са фъстъците, млякото, синапеното семе, зърнените култури, съдържащи глутен и др. Трябва да са отбелязани с удебелен шрифт, големи букви или друг стил на писане, за да се различават от останалите съставки. При липса на списък със съставки за отбелязване на алергените се включва следното изречение: „Съдържа орехи, фъстъци и други ядки“. Изписването на алергените не е задължително, когато от наименованието на продукта се разбира, че той съдържа алергизиращи съставки.

Нетно количество на храната – само за предварително пакетирани храни

Срок на годност – Изписва се „Най- добър до:“, когато в датата е посочен определен ден. – Изписва се „Годен за употреба до края на“ във всички останали случай

Срокът на годност не е задължителен за: – Тестени изделия, които се консумират в рамките на 24 часа – Плодове, зеленчуци – Вина – Алкохолни напитки над 10% алк. – Оцет, Сол, Захар и др.

Партиден номер – трябва да започва с буквата “L”

Условия за съхранение и/или условия за употреба, ако са необходими. Условията за съхранение трябва да са разположени в близост до срока на годност.

Име и адрес на производителя

Енергийна стойност – за храните, които се предлагат само на място и за занаятчийски храни не е необходимо да се определя енергийната стойност.

Изисквания за етикетиране на продукти, продавани в насипно състояние или опаковани на място

Етикетирането на храните не е задължително, когато тяхното количество се измерва в присъствието на потребителя и когато не са предварително опаковани в потребителска опаковка. Въпреки това сте задължени да изброите алергенни съставки и трябва да информирате вашите клиенти, ако поискат тази информация. Например, могат да бъдат отбелязани на табела на щанда, за да бъдат лесно разгледани, за всеки един от вашите продукти.

Върху транспортната опаковка (кашона, шайгата) са задължителни данните:

• наименование на храната

• срок на годност

• името или търговското наименование и адресът на производителя

• партида

Изисквания за етикетиране на продукти, предварително опаковани преди продажба

При предварително опаковани храни се изискват следните реквизити на етикета: наименование на храната, състав, като алергените се отбелязват с подчертаване или удебеляване, нето тегло, маркировка за партидата, към която принадлежи храната (партиден номер с буква L отпред и например датата на производство), датата на производство и срок на годност.

• Хранителни претенции (незадължителна информация) Има и други строги изисквания във връзка с хранителните претенции, които може да обозначите към някоя от съставките. Ако желаете да използвате някоя от следните условия, като например свежи, естествени, автентични, традиционни, чисти и други подобни вземания, преди това моля запознайте се с Регламент 1924/ 2006г.

• При малки опаковки За опаковки с площ по-малка от 10см2 задължителни са само данните: наименование, списък на съставките и алергени, нетно количество и срок на годност

• За етикетите на мед Освен задължителната информация като срок на годност, име и контакти на производителя, начин на съхранение се добавя и произход на меда, пчелин №, удостоверение за регистрация №.

• За алкохолни напитки При напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол, се посочва процентното съдържание алкохол, последващо от “% vol.””алк.”.

• За етикетите на месото Ако продавате месни продукти, задължени сте да посочите процента на месни съставки в продукта. Това следва да се изчисли въз основа на теглото на крайния продукт. За сурови продукти като колбаси това ще бъде по рецепта. Изисква се изписването на страна на произход; минимален срок на трайност или обозначението “Използвай преди “, последвано от конкретна дата, тъй като месото е храна, която от микробиологична гледна точка подлежи на бърза развала.

Автори: проф. Ангел Ангелов и Вяра Вягова

labeling

Изтеглете детайлен наръчник за етикетиране от 2019г.

Съдържание:

1. Законодателство, приложимо при етикетиране на храни.
2. Кои са задължителните данни?
3. Позициониране на някои задължителни данни.
4. Видове и категории храни, за които са определени допълнителни задължителни данни.
5. Кои са задължителните данни, които трябва да съпровождат храните без предварително опаковане и предварително опакованите храни за директна продажба?
6. Хранителни и здравни претенции.

Изтеглете наръчник за етикетиране от 2017г.

Има задължителна информация за храните, която се поставя директно на опаковката или на етикета, прикачен към нея. Научете кои са задължителните изисквания.

labeling_angelov_vyagova
Последни статии

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите