Кратък пътеводител за регистрация на хранителен обект

 In Безопасност на храните

1. Намери обект с подходящо предназначение и статут.

2. Попитай в Общината за статута на помещението.
Поискай от собственика Удостоверение за въвеждане в експоатация (Акт 16).
Ако статута не отговаря на твоята дейност, налага се да го промениш.

3. Осигури условия в обекта:
– За всички хранителни обекти – пода, стените и таваните да бъдат лесни за почистване и дезинфекция; отделен вход за зареждане на храните; условия за добро съхранение на храните (рафтове, стелажи); термометри в хладилниците; условия за съхранение на вещи на персонала, почистващи препарати и опаковки.
– За топла точка, кухня или заведение – тоалетната да бъде с предверие към работното помещение, мивка с работен плот и топла вода за всеки производствен етап, вентилационна система за отвеждане на парите.

4. Подготви персонала:

– Ако ти самия не отговаряш на тези условия, трябва да назначиш на трудов договор лице с висше или средно образование в областта на хранителната промишленост или с придобита квалификация.
Инфо за курсове: при нас, тук или тук
– Удостовери, че си направил начален инструктаж на всяка заета длъжност – бланка за проведен инструктаж
– Всички служители трябва да имат заверени лични здравни книжки. Включително и ти!
– Разположи на видно място за служителите кратка инструкция за лична хигиена

5. Регистрирай работно време в Общината.

6. Ако ще сервираш или продаваш пред обекта, заяви ползване на тротоарна площ от Общината.

7. Ако си заведение с повече от 12 седящи места, заяви категоризация в Инспектората на Общината.

8. Подготви документите за регистрация в ОДБХ:
– Система за самоконтрол – изисква се за хранителните магазини.
– Технологична документация – изисква се от кухните, заведенията и всички други обекти за приготвяне/производство на храни.
HACCP план – изисква се от кухните, заведенията и всички други обекти за приготвяне/производство на храни.

9. Регистрирай обекта в ОДБХ, за което са ти нужни:

– Готова документация по безопасност на храните
Заявление за регистрация по образец и Приложение № 1Приложение №2Приложение №3Приложение №4;
– Заплащане на такса на място или в банка – 20,97 лв
– Удостоверение за актуално състояние на фирмата
– Договор за наем или документ за собственост.

10. Касовият апарат е задължителен. За повечето микро бизнеси софтуерната програма и маркиращите баркод четци са излишни.

Нормативните изисквания в сектора

Автор: Вяра Вягова

Последни статии

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите