Насоки за борба с вредителите

 In Безопасност на храните

Тази програма се отнася до воденето на ефикасен контрол на вредителите – гризачи, насекоми и микроорганизми. Към тези вредители някои автори прибавят домашните животни – котки, кучета и птици (гълъби, врабчета и др.), а други изключват микроорганизмите от категорията „вредители”.

Дейностите, насочени срещу вредителите се определят от епидемиолозите като дейности по ДДД. Това са:
– дезинфекция – дейности по унищожаване на вредни микроорганизми
– дезинсекция – дейности по унищожаване на вредните насекоми
– дератизация – дейности по унищожаване на вредните гризачи

Унищожаването на вредителите се извършва по договор от специализирана за целта фирма. Използваните препарати и концентрациите им се записват в пререквизитната програма.

Използваните препарати не се съхраняват в обекта. В обекта се съхраняват документи за извършените обработки – потвърдителни протоколи при вземане на всички необходими мерки за недопускане замърсяването на храните с химични вещества. В обекта се разработва и се прилага работна инструкция за борба с вредните битови инсекти и гризачи, включваща практики като:
– прибиране на храни и отпадъци на съответните места
– уплътняване на врати и прозорци
– премахванена дефекти по стени, подове, тавани
– заграждане на прозорци
– редовно почистване и проветряване на помещенията

Мониторинг

КАКВО Проверка за наличие на вредители в обекта или техни следи (фекалии или мирис на урина и др.), наличие на увредени храни – наядени, развала или нарушена цялост на опаковките:
Контрол на врати, прозорци, комарници и др.
КОГА Един път седмично
КАК Визуално
КОЙ Оторизираните за целта лица

Коригиращи действия
Отстраняване и унищожаване на вредителите.
Своевременно отстраняване на отпадъците.
Ремонт на стените и подовете.
Смяна на препаратите и примамките.
Смяна на фирмата, извършваща ДДД обработката.

Документация
1. Заповед за определяне на отговорното лице по програмата
2. Договор с лицензирана фирма за борба с вредителите
3. Инструкция за контрол на вредителите
4. Инструкция за превантивни мерки срещу проникване на насекоми и гризачи
5. Чек-лист за борба с вредителите

 

Автори: Вяра Вягова и проф. Ангел Ангелов

Последни статии

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите