Общи положения

Платформата на интернет страницата pendara.localfood.bg (наричана по – долу „Платформата“), която е собственост на Фондация LocalFood.bg, регистриранa в Търговския регистър на Република България с ЕИК 176993833, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Николай Хайтов 21 (наричанa по – долу „Локалфууд“ или „Администратор“) обработва вашите лични данни като Администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по смисъла на измененията на ЗЗЛД, обнародван на 26 февруари 2019 г. в бр. 17 на Държавен вестник.

Тази политика регламентира обработването на лични данни във връзка с използването на „бисквитки“.

Тази политика е част от Общата политика на pendara.localfood.bg  за защита на личните данни, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани в настоящата страница.

Цел на използването на „бисквитките“ (cookies)

Събирането на информация и данни от потребители чрез системата на „бисквитките“ се използва с цел подобряване на услугата на Администратора по отношение използваемостта на уебсайта и показване на най-подходящата информация на този уебсайт.

Какво представляват „бисквитките“

„Бисквитките“ са данни, които се изпращат до браузъра на потребителя и се съхраняват на неговия компютър или друго мобилно устройство временно или за дълъг период от време.

В тази връзка Администраторът води „регистър на бисквитките“, където съхранява цялата информация, получавана относно физическите лица, за срок от една година.

Видове бисквитки, използвани от Администратора

Задължителни бисквитки

– Тези бисквитки са необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Администраторът декларира, че използва само задължителни бисквитки и не събира никаква допълнителна информация за посетителите на сайта с цел маркетинг, директен маркетинг или ремаркетинг.

Права на потребителите във връзка с използване на бисквитките

Потребителят може сам да избере дали да приеме бисквитките или не. Браузърът може да бъде настроен така, че да уведомява потребителя всеки път, когато се получава бисквитка на неговия компютър – така потребителят има възможност да приеме или откаже дадена бисквитка.

Някои от бисквитките могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на неговия браузър или браузърът да бъде настроен така, че да отхвърля автоматично всички бисквитки.

Следва да се има предвид, че промените в браузъра, с които се отхвърля използването на бисквитки, могат да попречат на правилната работа на уебсайта на Администратора – pendara.localfood.bg.

За контакти с Администратора на данни

Всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с настоящата Политика за бисквитките, изпращайте на следния имейл адрес: office@localfood.bg

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите