0
0

Здравейте уважаеми експерти, възползвам се от дадената възможност с благодарност.
Планирам две малки производства от собствена първична продукция: на сушени плодове и зеленчуци и на лютеница. Производството може ли да се счита за занаятчийско.
Въпроси по отношение на помещенията
1.Задължително ли е сградата да бъде със статут на производствено помещение или е възможно да бъде в къща в населено място, ако да – трябва ли да се променя предназначението от жилищна в производствена? Допустимо ли е да бъде разположено в етаж от къща, да не се ползва цялата къща?
2.Предвид факта, че ежедневно ще се доставят и влагат в производството суровините, задължително ли е наличието на Складово помещение за суровини (плодове и зеленчуци)
3.Допустимо ли е в едно помещение да бъде разположено производството: подготовка (измиване, нарязване) , сушене, пакетиране, етикетиране, и съответно за другото производство на лютеница
4.Съхранението на готовите продукти (сушени плодове и зеленчуци не изисква специално хладилно оборудване) – може ли да бъде в отделно помещение, което не е хладилно, или пък е оборудвано само с климатик.
5.Предвид необходимостта от спазване на хигиенните изисквания и безопасност на храните, самите помещения възможно ли е да бъдат със следните характеристики: пода да е теракот, стените и тавана да са с латексова боя.
6.Задължително ли е да има два входа сградата
Въпроси по отношение на технологията
1.Допустимо ли е измиването и нарязването на плодове и зеленчуци да бъде ръчно, а не с машина и да бъде извършвано не в работното помещение, а например извън сградата
2.Задължително ли е стерилизацията да бъде в автоклав

Маркрай като спам
Avatar Публикувано от (Въпроси: 1, Отговори: 0)
Зададен на 05.05.2019 15:26
871 прочита
0
Скрит/личен въпрос

1.Задължително ли е сградата да бъде със статут на производствено помещение или е възможно да бъде в къща в населено място, ако да – трябва ли да се променя предназначението от жилищна в производствена? Допустимо ли е да бъде разположено в етаж от къща, да не се ползва цялата къща?

На този въпрос могат да Ви отговорят в общината или кметството на населеното място. Но като цяло не е възможно цялата сграда да е производствено помещение и да живеете в нея, може би по скоро да е отделено помещение в двора на къщата или залепено за нея но със самостоятелен вход-изход.

2.Предвид факта, че ежедневно ще се доставят и влагат в производството суровините, задължително ли е наличието на Складово помещение за суровини (плодове и зеленчуци) – ежедневно се доставят от къде?

Ако при собственото производство пак имате сезонност, време за бране и т.н. може и без склад, но е добре да има обособено място с навес, където да ги съхранявате и сортирате преди влагане в производство.

3.Допустимо ли е в едно помещение да бъде разположено производството: подготовка (измиване, нарязване) , сушене, пакетиране, етикетиране, и съответно за другото производство на лютеница?

Зависи от помещението и времето за всяка операция. Може, ако успеете да покажете, че разделяте операциите във времето и няма кръстосване на пътищата.

4.Съхранението на готовите продукти (сушени плодове и зеленчуци не изисква специално хладилно оборудване) – може ли да бъде в отделно помещение, което не е хладилно, или пък е оборудвано само с климатик.

Да

5.Предвид необходимостта от спазване на хигиенните изисквания и безопасност на храните, самите помещения възможно ли е да бъдат със следните характеристики: пода да е теракот, стените и тавана да са с латексова боя.

Да

6.Задължително ли е да има два входа сградата?

Не

Въпроси по отношение на технологията
1.Допустимо ли е измиването и нарязването на плодове и зеленчуци да бъде ръчно, а не с машина и да бъде извършвано не в работното помещение, а например извън сградата?

Може да е ръчно, извън сградата – зависи къде и какво ще се случи с тези плодове и зеленчуци след това - защитени ли са от замърсяване след измиване (прах, дъжд и тн). После ако измитите суровини преминават топлинна обработка – опасността се редуцира, но ако само се сушат не е добре да се мият извън помещението.

2.Задължително ли е стерилизацията да бъде в автоклав.

Не

Маркрай като спам
Avatar Публикувано от (Въпроси: 0, Отговори: 6)
Отговорено на 15.08.2019 17:25
0