5.2.2. Преглед на пререквизитните програми – блок-схеми

 In HACCP курс

Блок-схемите за месарските, хранителните, хлебарските, рибните магазини и сладоледопродавниците са показани съответно във фигури 1, 2, 3, 4 и 5. Те служат за определяне на „етапите“, посочени в първата колона на таблиците относно системите за управление на безопасността на храните за търговци на хранителни стоки на дребно. Таблиците на СУБХ за ТХСД за месарските (таблица 2), хранителните (таблица 3), хлебарските (таблица 4), рибните магазини (таблица 5) и сладоледопродавниците (таблица 6) съдържат допълнителна информация за следните категории: „опасности“, „дейност, допринасяща за по-често/по-рядко възникване на опасността“ и „контролна дейност (ПРП)“.

 

 

pregled-na-prerekvizitnite-programi-blok-shemi-restricted-file
Recommended Posts

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите