5.2.1. Преглед на пререквизитните програми – обобщение

 In HACCP курс

Обобщение на дейностите в рамките на пререквизитните програми (ПРП), в т.ч. 12-те ПРП от тема 2.2. Пререквизитни програми и допълнителна 13-а ПРП „Информация за продукта и осведоменост на потребителите“ описана в Известие C278/2016 на Комисията.

Recommended Posts

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите