Антония Чиликова

От 2000 до 2015 г. разработва проекти и инициативи свързани с устойчив туризъм и развитие на селските райони в Средни Родопи. Консултант и преподавател по алтернативен туризъм от 2001 г., към различни организации, вкл. Фондация Агора, Америка за България, Българска асоциация по алтернативен туризъм и Фермерски пазар Пендара. Мениджър и консултант към фирма Екотур Консултинг ЕООД – ивент мениджмънт и тиймбилдинги с кауза “Българското село”

Завършва биология в СУ “К. Охридски“, „Международен алтернативен туризъм“ в НБУ и университета Оксфорд, Англия, специалност „Биоразнообразие, опазване и управление”.

Upcoming Events

0