Валери Савов

Експерт по качество и безопасност на храните към Проект „Пендара“. Отговаря за район София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин. Инж. Валери Савов е бил Началник отдел „Търговия на дребно“ към дирекция „Контрол на храните” към ЦУ на БАБХ. Понастоящем е контролиращ експерт за качеството на храните в голяма търговска верига.​

Upcoming Events

Няма намерени приключения

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите