2.3. Стандартизиране на формата

Критерии 
какво се изисква

Мониторинг 
какво, как, кога и кой?

Корективни действия 
ако нещо е направено погрешно

Документация 
доказателства

Верификация 
провери работи ли?

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара