4.2. HACCP принцип 2 – Определяне на ККТ

Какво е ККТ? Дефиниция: етап /стъпка/ от производствения процес, където се прилага контрол и е незаменима при предотвратяване или елиминиране на даден риск при производството на храни или неговото намаляване до приемливо ниво Идентификацията на ККТ изисква логичен подход. Може да се използва Дърво на решенията за идентификция на всяка ККТ, но могат да се …

Прочети повече

Item added to cart.
0 items - лв.