4.7. HACCP принцип 7 – Документация и записи

Седмият принцип на HACCP изисква създаване на система за поддържане на документацията. Записите са незаменими за преразглеждане на: съответствието на HACCP плана; съответствието на HACCP [...]