1.5. Хигиенен пакет – Рег. (EC) 852/2004

Хигиенния пакет касае задълженията към производителите на храни. Регламент (EC) 852/2004 от 29 април 2004 Регламентира хигиената при производството на хранителни продукти. Известен е още като H1 [...]