Една априлска кулинарна седянка в Горна Арда

Поемаме отново по криволичещия път към края на Родопите. Оставили сме Смолян зад гърба си, а пред нас започват да се редят вече любимите имена – Смилян, Кошница, Ухловица, Бориково надясно, Черешово малко по-нагоре, хоп Могилица с гордия Агушев конак и  най-накрая, потънала в пролетно оперение – Горна Арда. Този път водим голяма група и …

Прочети повече

Item added to cart.
0 items - лв.