За първа година обучение на Университета по хранителни технологии включва темата за занаятчийските храни

Десетото юбилейно издание на обучителния семинар „Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ ще се проведе от 19-ти до 22-ри юни в Пловдив в хотел “Империал”. Той е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на Университета по хранителни технологии, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Обучението има за цел да предостави теоретични и практически знания за съвременните аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на органолептичен анализ.

За първи път програмата включва темата за занаятчийските храни и микропроизводствата, която ще бъде представена от инж. Гергана Кабаиванова – управител на Фондация LocalFood.bg. С тази нова насоченост обучението става изключително подходящо за стартиращите и действащите малки производители на фермерски и занаятчийски храни.

Повече информация за семинара и пълната му програма можете да намерите тук: www.safefoodlab.com

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.