Започва академия “Пендара” – за стартиращия бизнес с местни храни

 In Новини

Академия “Пендара” за тези, които искат да започнат бизнес с местни храни, ще се провежда от тази година в София, Пловдив и Варна през месеците април и май. „Водена от нашия експертен екип, тридневната програма ще развие уменията на обучаващите се да изготвят сами своята технологична документация (HACCP), да разработят свой бизнес план, ще ги насочи към успешните практики в областта на местните храни и ще ги запознае с много практически примери”, обясни инж. Гергана Кабаиванова, ръководител на Академия „Пендара”, инициатор на фермерските пазари у нас и управител на Фондация „Локалфууд.БГ”.

Комплексното обучение обхваща всички аспекти за успешното управление на такъв бизнес.   Изяснява какво е местна храна, как европейското законодателство я дефинира, какво кара хората да я купуват, кои са потенциалните ѝ клиенти, какво е тяхното поведение и къде ще могат да бъдат намерени. От лекторите в маркетинговия блок – инж. Гергана Кабаиванова, Иван Бондоков и Валентина Куцева, обучаващите се ще научат кои са стратегическите предимства на микро бизнеса пред големия бизнес, как могат да конкурират и да си взаимодействат с големите играчи на пазара.

Включен е модул,  посветен на бизнес моделирането, който ще помогне на стартиращите предприемачи да формулират маркетинговите си цели и да се позиционират на пазара. Дизайнът на продукта, опаковката, магазина, ресторанта, както и рекламните стратегии, нуждата от сайт и електронен магазин за микро бизнеса също ще бъдат включени като важни за успеха.

Обучението през втория и третия ден ще бъде фокусирано върху управлението на системите за безопасност и качество на храните в микро предприятията. Лектор е д-р Илиян Костов, заместник-директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), бивш  съветник в Мисията на Република България към ЕС в Брюксел по безопасност на храните и експерт в Генерална дирекция САНКО към Европейската комисия. Той ще направи кратък преглед на европейското и българското законодателство по безопасност на храните. Д-р Костов ще разясни какви са изискванията към микро предприятието за производство и микро обектите за продажба на храни.

Този блок от теми включва и най-значимата за микро бизнеса – каква гъвкавост е допустима при прилагане на системите за управление на безопасността на храните, основани на принципите на HACCP. Експертът ще разясни облекченията при изграждане на микро предприятия, технологичната поточност на процесите и въвеждането на програмите за самоконтрол. Обучението включва практически примери и дискусия върху казуси за производство и търговия на различни категории местни храни.

Доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и национален координатор на Slow Food в България ще представи темата за идентичността на местните храни, местното кулинарно наследство и култура. Друга тема, която също е включена в програмата е финансирането на начинаещите предприемачи.

В заключителната част на Академия Пендара е планирана нетуъркинг сесия, в която успешни действащи производители на местни храни ще представят бизнеса си. За обучението на стартиращите предприемачи е осигурено частично финансиране от Фондация „Америка за България“, но се изисква и самоучастие в размер на 300 лева.

Успешно преминалите програмата ще получат удостоверение за проведено HACCP обучение, насоки за бизнес план и стъпки за развитие. През тази година организаторите ще осигурят и атрактивни бонуси: безплатно изготвяне на HACCP план на стойност до 150 лв; персонална консултация по маркетинг и бизнес планиране; едногодишен абонамент за Клуб „Пендара“ в www.pendara.localfood.bg с наръчници и статии от експерти, както и стикер за витрина, който ще отличава бизнеса на курсистите пред БАБХ като такъв, подготвен от топ експерти. Най-добрите проекти ще бъдат наградени с рекламна статия на стойност 300 лева в ЛокалФуд.БГ

Обучението се провежда веднъж годишно:

В София, 12-14 април – https://bit.ly/2TuM9qa

В Пловдив, 19-21 април – https://bit.ly/2H9MoQW

Във Варна, 10-12 май – https://bit.ly/2HlSm0i

За контакти: Гергана Кабаиванова, управител на Фондация „Локалфууд.БГ”, тел.: 0888402997.

Последни статии

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите