Защо да привличате туристи във фермата?

Отварянето на фермите за любители на аграрния туризъм носи много ползи – от повишаване на доходите, реклама на продуктите и добавяне на стойност, до запазване на земеделското и кулинарното наследство.

Повишаване на доходите

Колкото по-малка е една ферма, толкова по-силна е нуждата от добавяне на стойност чрез агротуризма. В същото време стопаните разнообразяват дейностите си, подобряват стойността и качеството на продуктите и базата си. За да са интересни за туристите, те могат да предлагат не само сезонна храна, но и да представят традиционни регионални продукти, да демонстрират занаяти, да свирят на народни инструменти, да разказват историята на фермата.

Реклама на фермерския продукт

Рекламата на продуктите на фермера ги прави разпознаваеми на пазара, като това е особено полезен маркетингов инструмент за ферми, отдалечени от големите населени места. В страните с развит аграрен туризъм фермите в отдалечените села са по-отворени към туристи. Възможностите са за участие в различни дейности на полето и във фермата, бране на грозде и плодове, паша и доене на животни и др. Тези ферми дават повече възможност за човешко взаимодействие и ангажирането на посетители, които от своя страна водят още туристи.

Фермите в по-населените райони имат по-големи възможности за маркетинг, тъй като продават повече продукти на местно ниво.

Добавяне на стойност

Хората са готови да плащат повече за прясна и чиста продукция, затова една ферма може да добави стойност към продуктите си като ги подложи на преработка – сушене, пакетиране, готвене. Фермите с животни и коне могат да предложат не само преработено мляко във вид на кисели млека, сирена и кашкавали, но и конна езда. В някои конни бази дори конете се ползват за хипотерапия или т. нар. лечебна езда.

Допълнителните дейности за туристите могат да бъдат промиване на златоносен пясък, търсене на скъпоценни и полускъпоценни камъни, наблюдение на птици, риболов, разходки до местни природни феномени и исторически забележителности. При всички случаи туристите ще оценят, че домакините са им отделили специално от времето си.

Образователни функции

Аграрният туризъм спомага обществото да се образова за пътя на храната от полето до трапезата. Голям процент от населението в големите градове има слаб контакт със селското стопанство, затова агротуризмът играе ключова роля за осведомяване за методите на земеделие и отглеждане на животни и различни земеделски култури в стопанството. Една от целите на стратегията на Европейския съюз „От фермата до трапезата“ е да върне доверието на потребителите.

Запазване на земеделското и кулинарното наследство

Всяка дестинация за селски и аграрен туризъм е естествена или фермерска област, в която специфичните природни, икономически и социално културни характеристики като традиция, местно сътрудничество, доверие и взаимност, са хармонично свързани, за да се създаде уникален туристически продукт. Той е с малки мащаби, щади природата, устойчив е във времето и има етнокултурен смисъл. Аграрният туризъм помага за обединяване на земеделските интереси и опазване на околната среда, тъй като съхранява традициите на общността. Това е и косвената полза за фермерите от развитието на аграрен туризъм.

Доброволческа работа

Аграрният туризъм е възможност да се привлече вниманието към фермата, за да стане по-атрактивна за доброволци за работа в нея. Фермерското доброволчество е основано на принципа труд срещу храна. Обикновено е сезонно и може да е на пълен или половин работен ден. Предимството е не само добиването на нови умения и достъпът до чиста и качествена храна, но и възможността да се опознае битът, традициите и културата на местните хора. За чужденците плюс е и това, че могат да изучават или да усъвършенстват местния език. Вече функционират много електронни платформи, в които фермерите могат да публикуват своите обяви, че търсят доброволци от цял свят. Това също носи добавена стойност за домакините, тъй като по този начин фермата набира популярност.

 

Автор: Екатерина Терзиева

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.