Политика за поверителност

Политика за поверителност

Последна актуализация: 01.12.2023 г.

Добре дошли на www.pendara.bg

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт! Ние, от Фондация „Локалфууд.бг” (“Фондацията”, “ние”, “нашата” или “на/нас”), вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Продължаваме и укрепваме ангажимента си да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте. Настоящата актуализирана версия на Политиката ни за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018 г. и със Закона за защита на личните данни на Република България. Сайтът използва “бисквитки” съгласно Правилата за “бисквитки” („cookies“), които са описани по-долу.

Кои сме ние?

Фондация „Локалфууд.бг” е организация с нестопанска цел, регистрирана в Търговския регистър на Република България с ЕИК 176993833, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Николай Хайтов 21. Координати за контакт с администратора: г-жа Гергана Кабаиванова, имейл адрес: office@pendara.bg.

Защо е необходимо да се запознаете с нашата Политика за поверителност?

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашия сайт и целите, за които ги обработваме.Използвайки www.pendara.bg или наша целева (лендинг) страница (“Страницата”), независимо дали само я посещавате, за да се запознаете с нас и нашата дейност, резервирате участие в гастрономическо преживяване, публикувано в нашия сайт, заявявате услуга или обучение в „Академия Пендара“, пазарувате продукти от „Пендара Маркет“, кандидатствате за участие в стажантска или обучителна програма, абонирате се за месечния ни бюлетин или ни изпращате съобщение посредством попълване на контактната форма, Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни.При извършване на някои от гореизброените действия от Вас може да се изисква да предоставите определена лична информация, като име, адрес, телефон, електронна поща и други. Вие имате възможност да изберете дали да ни предоставяте или не личните си данни. В случай че не ни дадете тази информация, ние ще бъдем лишени от възможността да обработим Вашето запитване или кандидатура, да осъществим контакт с Вас и/или да Ви съдействаме с информация.Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Политика за поверителност. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашия Сайт и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по друг подходящ начин (напр. по електронна поща). Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на Политиката.Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашия Сайт. Тези условия не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други организации.

Каква информация събираме за вас?

Информация, която Вие ни предоставятеТова е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри, изпращане на запитвания за резервации, подаване на кандидатури за участие в конкурси и/или стажантски и обучителни програми, изпращане на съобщения на Сайта, абониране за нашия месечен бюлетин, както и когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на разглеждане на Вашите резервации и кандидатури. Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес и телефонен номер), финансова информация и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните Ви във връзка с резервация, участие или договор за дарение.Информация, която получаваме за ВасКакто много оператори на уебсайтове, ние също събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате Сайта ни („системни данни”). Системните данни могат да включват информация като: адрес на интернет протокола на Вашия компютър (“IP” адрес), тип браузър, версия на браузъра, секциите на нашия Сайт, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на нашия Сайт и отделните й секции и други статистически данни. Тези системни данни се събират посредством активирането на „бисквитки“ („cookies”). За повече информация относно употребата ни на „бисквитки“, моля да се запознаете с нашата Политика за „бисквитки“, достъпна на нашия Сайт.Информация, която създаваме за ВасВключвайки се в нашите приключенски програми и турове, както и в „Академия Пендара“ и в стажантските ни програми, можете да бъдете поканени да участвате в организирани от Фондацията фото и видео сесии с илюстративна цел, в рамките на които да представите Вашата гледна точка към участието Ви в нашите каузи. Подобни материали, съдържащи Ваши лични данни, могат да бъдат публикувани в нашия месечен електронен бюлетин, както и на Сайта на Фондацията и/или социалните мрежи.

Как събираме Вашата информация и за какво я използваме?

Когато използвате Сайта, от Вас може да се изисква да ни предоставите определени лични данни. Това е приложимо в следните случаи:

 • Когато правите резервация за приключенска програма или тур, за да осъществим комуникация с Вас на посочените данни за контакт, включително за да Ви изпратим детайлна програма и организация на събитието;
 • Когато попълвате и подавате кандидатура за участие в конкурсна процедура и/ или стажантска програма, за да разгледаме Вашето предложение; за да се свържем с Вас на посочените данни за контакт и да отговорим на Вашите въпроси, свързани с конкурса; за да Ви поканим за участие в онлайн среща или уебинар с цел да Ви предоставим допълнителни разяснения и да Ви дадем отговор на зададени от Вас и други участници въпроси, свързани с даден конкурс; за да Ви поканим на индивидуална среща или интервю като част от процеса на оценка и избор на проекти, участващи в конкурса;
 • Когато се регистрирате, за да получавате електронния ни бюлетин, за да Ви го изпращаме, докато не се отпишете;
 • Когато участвате в проучване, анкета, изследване, дискусионен панел за целите на провеждането им и анализ на резултатите;
 • Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития за целите на провеждането им;
 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством попълване на контактната ни форма, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 • Когато участвате в общности, виртуални срещи, както и други интерактивни услуги, за да администрираме нашите програми и проекти и съпътстващите ги дейности;
 • Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на Сайта;
 • В хода на комуникацията ни по проекти, инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на Сайта;
 • Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на Сайта, който позволява това;
 • Във връзка с всеки един раздел на Сайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате свой профил в онлайн платформи като LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok и други, за да използвате Сайта, ние обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на профила си.Ние обработваме лични данни на представители, служители и лица за контакт на Вашата организация в следните случаи: 1) в хода на сключването и изпълнението на конкретен договор за дарение; 2) когато ни изпращат документи, свързани с изпълнението на договора за дарение (бюджетна форма, фактури, др.) Личните данни на служители и представители на Вашата организация могат да бъдат следните категории: име, длъжност/позиция, контактна информация (телефон, имейл адрес). Фондацията обработва лични данни на трети лица, които са преки бенефициенти по договор за дарение, които Вие ни предоставяте, само за целите и до степента, до която същите са необходими за изпълнение, документиране и отчитане на дарението. Ние разчитаме, че Вие предварително и надлежно сте уведомили Вашите служители и трети лица, чиито лични данни ни предоставяте във връзка с и/или по повод сключен договор за дарение, за предаването на данните им на Фондацията и сте осигурили, че това предаване се извършва на валидно законово основание.Ние обработваме Вашата лична информация и данни за следните цели:

 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За обработване на Вашите резервации, заявления/ молби за участие и финансиране, и комуникация с Вас;
 • За преглед и оценка на Вашите кандидатури за участие в обявени от Фондацията конкурси и стажантски и обучителни програми, и комуникация с Вас;
 • За изпращане на нашия формуляр за кандидатстване (апликационна форма), както и по-нататъшно обработване на данните за целите на сключване, изпълнение и отчитане на договор за дарение;
 • За изпращане на информация за различни функционалности на нашия Сайт или новини относно Фондацията;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За персонализиране на комуникацията с Вас;
 • За да Ви информираме за актуални дейности и програми на Фондацията посредством изпращане на информационен бюлетин, писма, покани за събития, онлайн срещи, уебинари, анкети и проучвания, затворени групи в социални мрежи, както и да Ви предоставим информация за програми, инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация за събитие или участие в програма;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За редакционни цели при изготвяне на публикации, свързани с дейността на Фондацията;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 • За разработване на нови програми, в които Вие можете да вземете участие и да получите нашата подкрепа.
 • За контакт с представители и служители на Вашата организация за осъществяване на комуникация и администриране на договор за дарение.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

 • Резервация и предприемане на стъпки по Ваше искане, предхождащи участието Ви в наши приключенски програми или турове, в „Академия Пендара“, кандидатура за участието Ви в стажантска или обучителна програма, пазаруването Ви на продукти от „Пендара Маркет“, както и за сключването и изпълнението на договор за дарение.
 • Законово задължение – обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват, напр. за финансово – счетоводни цели.
 • Обществен интерес – в някои от случаите нашите дейности по обработване на лични данни се основават и на необходимостта от изпълнение на задача в обществен интерес.
 • Вашето съгласие – ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви изпращаме нашия месечен бюлетин, както и за да Ви информираме за и включваме в различни инициативи на Фондацията, в т.ч. обучения, конференции, семинари и други събития, свързани с нашите проекти и програми, за да споделяме Вашите данни с наши партньори, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и дейност.
 • Легитимен интерес – Вашите лични данни са ни необходими и за целите на нашите легитимни интереси в качеството ни на финансираща организация, предоставяща дарения за развитие на туризма, местната култура и гастрономия в селските райони, която се ръководи от определени принципи и високи стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности. Нашата дейност подлежи на вътрешен и външен одит.

Как обработваме данните?

Фондацията не използва автоматизирани процеси на вземане на решения или профилиране във връзка с обработката на лични данни. Предприели сме подходящи мерки за защита на данните, за поддържане на сигурността им от точката на събиране до точката на унищожаване. Личните данни са достъпни само за упълномощен служител на Фондацията в съответствие с принципа “необходимост да знае”, който е поел ангажимент за поверителност.

За какъв срок съхраняваме Вашата информация и какви са критериите за определянето му?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът е различен. Данните се съхраняват в архива на Фондацията за максимален период от 5 години. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се окончателно от нашата система записите за Вас, както и се унищожават, в случай на наличие – хартиените носители.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Фондацията може да споделя и/или предава Вашите данни или част от тях на 1) нейни партньори в различни програми и инициативи, съорганизатори на събития, турагенти, екскурзоводи и други дейности; 2) контрагенти (доставчици на услуги, установени в ЕС и извън него, с които Фондацията е в договорни отношения и които ни подпомагат в нашата дейност, вкл. като ни сътрудничат за постигане на целите, описани в настоящата Политика за поверителност, както и с оглед подобряване, оптимизиране и повишаване сигурността на нашия Сайт); 3) компетентни органи в случаите и при условията, предвидени в нормативен акт.Някои получатели на Вашите данни може да са установени в трети страни. Съответните държави извън ЕС може да не гарантират същото ниво на защита на личните данни като това във Вашата държава. В такива случаи Фондацията ще гарантира, че личните данни са адекватно защитени от получателите на данните в тези държави посредством механизмите за законосъобразно предаване на данни в трети страни, предвидени в ОРЗД. За повече информация относно предаването на Вашите данни и получателите на тези данни можете да се свържете с нас по всяко време на посочените по-горе координати за контакт.

Какви са Вашите права?

Право на достъп и право на коригиранеИмате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас, се обработват от Фондацията, за произхода на данните, за какви цели са били използвани данните, за получателите или категориите получатели на тези данни, на които са предоставени данните, както и за други аспекти на обработката на Вашите данни. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни.Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”)Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (i) считате, че личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани, (ii) оттеглили сте съгласието за обработка, върху което се основава обработването на Вашите данни, и считате, че Фондацията не разполага с друго правно основание за продължаване на обработването, (iii) считате, че обработването е незаконосъобразно, или (iv) личните Ви данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към Фондацията.Право на възражениеИмате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за определени цели. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например, за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към Вас.Право на ограничаване на обработванетоМожете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (ii) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (iii) сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (iv) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Фондацията ще ограничи обработването на личните Ви данни, без да ги изтрие, когато точността на личните данни е оспорена от Вас и това не може да се провери, или когато запазването на личните Ви данни е необходимо за доказателствени цели.Право на оттегляне на съгласиеАко в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване. За да оттеглите съгласието си за получаване на нашия месечен информационен бюлетин, моля изберете опцията „отписване” в електронното съобщение, с което го получавате. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.Право на преносимост на даннитеВ определени случаи имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили въз основа на договор или при изрично изразено от Вас съгласие, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно.Право на жалба до надзорен органАко считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Използвайте следния линк, за да намерите компетентния орган в държавата-членка на ЕС, в която е обичайното Ви местопребиваване, където работите или където предполагате, че е извършено нарушението: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htmСъветваме Ви да адресирате претенциите си първо до Фондацията, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.Моля, имайте предвид, че правото Ви на достъп до данните може да се ограничи изцяло или частично, като се отчитат основните Ви права и законните интереси, в случаите, предвидени в закона. Фондацията може да откаже да уважи Ваше искане за упражняване на права, когато същото е неоснователно, както и когато това се налага по причини от важен обществен интерес или с оглед защитата на правата и свободите на други лица. При всички положения Вие ще бъдете своевременно и надлежно информирани за решението и мотивите за него по всяко подадено от Вас искане за упражняване на права.Какво да направите, ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за допълнителна информация?За да упражните Вашите права, можете да ни изпратите искане на посочения по-горе имейл адрес. Ако искате да получите допълнителна информация или имате въпроси относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да използвате посочените по-горе координати за контакт.

Item added to cart.
0 items - лв.