ЗА ДОСТОЕН БИЗНЕС

С МЕСТНИ ХРАНИ

Един проект на Фондация LocalFood.bg

visuall-online

Бизнесът с местни храни е голямо предизвикателство!
У нас прилагането на европейското законодателство изостава по отношение на тази категория продукти и един цял ключов поминък за местната икономика, какъвто е приготвянето и продажбите на домашни храни, е натикан принудително в сивия сектор.

За проекта “Пендара”

„Пендара“ е дългосрочен проект на Фондация LocalFood.bg, който цели да подпомага старта на бизнес инициативите с местни храни, да проучи в детайли потенциала на принудителния сив сектор и да допринесе за реформи в полза на свободните продажби на домашни и фермерски храни.

Комплексната стратегия на проекта обхваща програма от бизнес обучения, част от които

е ежегодната “Академия Пендара” в София за цялостна подготовка на малки стартиращи производители и търговци. Програмата предлага също практически обучения в действащи занаятчийски производства и онлайн HACCP курсове. Подпомага членовете на своя бизнес клуб като организира фермерски пазари “Пендара” в София и Пловдив, както и онлайн магазин.

Програмата за обучения „Пендара“ се развива в партньорство с Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

За целите на проекта, местни храни наричаме:

Местно произведени храни, които насърчават местната икономика, заетостта и хранителната културата на съответния регион.

Местните продукти се продават и консумират в региона, в който са произведени.

Местните продукти са произведени и преработени от суровини от съответния регион.

Регионът може да бъде както определена географска или административна област, така и територията на цялата страна.

Местните храни могат да бъдат фермерски, занаятчийски, както и тези, които произтичат от културата на местните общности, вкл. домашните храни.

Като цяло местните храни, местният произход и снабдяването с такива храни се отнасят до късите вериги за доставки.

Пловдив,
ул. Николай Хайтов 21

+359 888 402 997

fb.com/localfood.bg

0