Индивидуален онлайн HACCP курс

120 лв.

Индивидуалното онлайн обучение по безопасност на храните на Пендара е детайлен базов курс, който обхваща всички аспекти на законодателството за храните, системите за качество, HACCP и завършва със специфичното им приложение в микро производството на храни.

То е изключително ценно за бизнеса с местни, фермерски, занаятчийски и традиционни храни и отговаря напълно на изискванията на чл. 13 от Закона за храните и чл. 40 от ЗПОО.

Категория:

Описание

Как да заявите и извършите обучението?

 1. Направете поръчка от бутона “Добави в количка” горе в дясно, според броя обучаващи се.
 2. След извършено плащане на поръчката (с карта или по банков път), съгласно издадената фактура от наша страна, ще получите достъп до обучителния курс. В него ще намерите:
  • Лекциите в текстов формат
  • Лекциите във видео формат
 3. Осигуряваме Ви достъп за 1 година до обучителния курс и в рамките на това време имате пълната свобода да преминете през учебния материал с темпото и в часовете от деня, които за Вас са удобни.
 4. Когато сте готови, трябва да отговорите на онлайн теста, за да верифицираме Вашите познания от курса.
 5. При успешно решен тест, ще Ви изпратим удостоверение за проведено HACCP обучение. То се издава поименно за лицето, което е преминало обучението и е решило теста и се изпраща по куриер до посочен от него адрес в срок до 10 дена.

Автор на HACCP курса: д-р Илиян Костов, експерт по безопасност на храни и ветеринарни въпроси

Съдържание на курса:

Модул 1: Международно, европейско и национално законодателство по безопасност на храните

1.1. Международно законодателство

1.2. Европейско законодателство

1.3. Основен закон на ЕС за храните

1.4. Официален контрол на ЕС за храните

1.5. Хигиенен пакет – Рег. (ЕС) 852/2004

1.6. Хигиенен пакет – Рег. (ЕС) 853/2004

1.7. Хигиена на фуражите

1.8. Етикетиране на храните и опаковки

1.9. Национално законодателство

 

Модул 2: Насоки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, обхващащи пререквизитни програми (ПРП)

2.1. Въведение в пререквизитните програми

2.2. Пререквизитни програми

2.3. Стандартизиране на формата

2.4. Наръчник на пререквизитните програми

 

Модул 3: Насоки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, основани на принципите на НАССР – въведение

3.1. Въведение в НАССР системата

3.2. Какво е НАCСР?

3.3. НАССР обучение и образование

3.4. НАССР дефиниции

3.5. Основни изисквания на НАССР системата

3.6. Сформиране на НАССР екип

3.7. Описание на продукта

3.8. Диаграма на поточността

 

Модул 4: Насоки за прилагането на системи за управление на безопасността на храните, основани на принципите на НАССР – принципи

4.1. HACCP принцип 1 – Определяне на опасностите

4.2. HACCP принцип 2 – Определяне на ККТ

4.3. HACCP принцип 3 – Създаване на критичен лимит

4.4. HACCP принцип 4 – Мониторинг

4.5. HACCP принцип 5 – Корективни действия

4.6. HACCP принцип 6 – Верификационни процедури

4.7. HACCP принцип 7 – Документация и записи

 

Модул 5: Насоки за улесняване и гъвкавост при прилагането на  системите за управление на безопасността на храните в микропредприятията и за търговци на хранителни стоки на дребно

5.1. Ключови моменти за опростена HACCP процедура за микро производството

5.2. Улесняване и гъвкавост при прилагането на HACCP за търговци на хранителни стоки на дребно

5.2.1. Преглед на пререквизитните програми – обобщение

5.2.2. Преглед на пререквизитните програми – блок-схеми

5.2.2.1. Месарски магазин

5.2.2.2. Магазин за хранителни стоки

5.2.2.3. Хлебарница

5.2.2.4. Рибен магазин

5.2.2.5. Сладоледопродавница

 

Съкращения:

БХ – безопасност на храните

БОХ – бизнес операторите с храни

ДПП – добри производствени практики

ДХП – добри хигиенни практики

КЛ – критичен лимит

ККТ – критична контролна точка

ОК – официален контрол

ПРП – пререквизитни програми

СЖП – странични животински продукти

ТД – техническа документация

1 отзив за Индивидуален онлайн HACCP курс

 1. 5 out of 5

  Ангелина Рончева (потвърден клиент)

  Здравейте, казвам се Ангелина и преминах успешно HACCP курса, благодаря на д-р Илиян Костов за експертно и разбираемо ниво на поднесена информация, благодаря на Управителя на фондацията Гергана Кабаиванова за разбирането и доброто отношение и на екипа от експерти в Академия Пендара …

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.