3.3. НАССР обучение и образование

Успехът на системата НАССР зависи от образоването и обучението на ръководството и на персонала относно важността на ролята, която те играят при производството на безопасни храни.

 

Процесът включва

Разбиране от служителите концепцията на системата НАССР

  • Запознаване с уменията, които са необходими, за да може тази система да функционира правилно.
  • Информация относно контрола на опасностите, които се развиват в самите храни на всеки етап от веригата при производството и придвижването на храните (т.нар. хранителна верига).
  • Даване на работни указания и запознаване с процедурите, които очертават задачите на служителите, проектирани и въведени за всяка отделна критична контролна точка.
  • Успехът на системата НАССР зависи  и от обучението на ръководството и на персонала  относно важността на ролята, която самите те играят при производството на безопасни храни

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.