Система за самоконтрол на малко сладкарско ателие

Представяме ви един от случаите на стартиращ малък бизнес, върху който наскоро работи нашия колега инж. Валери Савов от екипа на Пендара за контрол на храните.

5.2.2. Преглед на пререквизитните програми – блок-схеми

Блок-схемите за месарските, хранителните, хлебарските, рибните магазини и сладоледопродавниците са показани съответно във фигури 1, 2, 3, 4 и 5. Те служат за определяне на „етапите“, посочени в първата колона на таблиците относно системите за управление на безопасността на храните за търговци на хранителни стоки на дребно. Таблиците на СУБХ за ТХСД за месарските (таблица …

Прочети повече

5.2.1. Преглед на пререквизитните програми – обобщение

Обобщение на дейностите в рамките на пререквизитните програми (ПРП), в т.ч. 12-те ПРП от тема 2.2. Пререквизитни програми и допълнителна 13-а ПРП „Информация за продукта и осведоменост на потребителите“ описана в Известие C278/2016 на Комисията.

5.2. Улесняване и гъвкавост при прилагането на HACCP за търговци на хранителни стоки на дребно

Насоките са изготвени въз основа на становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) „Подходи към анализа на опасностите за някои обекти за търговия на дребно с оглед на прилагането на техните системи за управление на безопасността на храните“. Пълният текст на становището е достъпен на адрес:  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4697. Ръководство за системите за управление на …

Прочети повече

Item added to cart.
0 items - лв.