3.8. Конструиране на диаграмата на поточността и нейното потвърждение на място

 In HACCP курс

Целта на диаграмата е ясно и просто да опише етапите, включени в процеса. Тя идентифицира ВСИЧКИ важни етапи на производствения процес.

Трябва да бъде достатъчно детайлизирана, за да позволи идентифицирането на рисковете. Без ненужни подробности.

Изисква обмисляне на всеки етап в детайли: ингредиенти и пакетиращ материал; последователност на производствения процес; време и температура; условия за поточността при преноса на течни и твърди тела; рециклиране на продукцията; информация за оборудването т.н.

Независимо от избрания формат, се включват всички етапи от производствения процес (както и престоите между тях): приема на суровини, подготовката, преработката, пакетирането, съхранението, транспорта и дистрибуцията, изброени детайлно, последователно, с достатъчно технически данни в диаграмата.

Видовете данни, които се включват в диаграмата, но не се изчерпват само с тези, са:

 

 • План на работните и спомагателни помещения;
 • Разположение на оборудването и неговите характеристики;
 • Последователността на всички производствени етапи (вкл. въвеждане на суровините, ингредиентите или адитивите и престоя по време или между етапите);
 • Техническите параметри на операциите (напр. температура / време , включително престой);
 • Поточност на продукта (вкл. потенциалното кръстосано замърсяване);
 • Разделяне на чиста и мръсна зона ( или места с висок/нисък риск);
 • Хигиенна;
 • Околна среда на предприятието;
 • Пътища за персонала и хигиенните практики;
 • Съхранение на продукта и условията на дистрибуция.

Източници на информация за изготвяне на диаграмата:

 

 • Интервюта;
 • Наблюдения;
 • Печатни материали;
 • Законодателство;
 • Спецификации;
 • Стандарти и др.

Важно! При конструиране на диаграмата на поточността следва да се включи цялата HACCP група:

 

 • За да се осигури точност и цялостност на прегледа;
 • Преразглеждане на всички оперативни етапи от производството
 • Потвърждаване на място по време на работа в предприятието, като целта е чрез допълване или изменение екипа да се доближи до оригиналния производствен процес

Примерна диаграма на поточността

flow-diagram-restricted-file
Recommended Posts

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите