МЗХГ предлага нови правилници за фермерските пазари, къщите за гости и малките хотели

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще предложи за утвърждаване от Националния съвет по храните „Правилник за ползване на фермерските пазари“ и „Наръчник относно мерките за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели“.

Двата документа са издържани по чл. 119, т. 4 от Закона за храните и са в полза на най-малките производители. Те ще позволят до голяма степен изсветляване на пазара за домашни и фермерски храни и ще дадат повече свобода на тези бизнес оператори да се развиват по-устойчиво на база на националното и европейско законодателство.

Мерките имат препоръчителен характер за бизнеса и организаторите на фермерски пазари в страната. Те са разработени по проект, финансиран от Фондация „Америка за България“, от инж. Гергана Кабаиванова и инж. Валери Савов от екипа на Фондация „Локалфууд.бг“, с участието на експерта по земеделие от Европейския парламент Георги Събев.

Идеята за разработването им датира от преди 4 години, когато Фондация „Локалфууд.бг“, организатор на Фермерски пазари „Пендара“ в София и Пловдив, започва работа по интензивна програма за обучение на производителите на фермерски храни и подобряване на бизнес средата за развитието им. Преди година неправителствената организация добавя в обхвата си и къщите за гости и малките хотели като обекти, които имат изключителното право да предлагат домашно приготвени храни по Наредбата за категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения. Целта е да се разшири обхватът на малките бизнеси с храни, с което да се позволи и на стопаните на къщи за гости да предлагат храна не само на регистрирани свои гости, но и на такива, които им гостуват без нощувка.

Правилникът за ползване на фермерски пазари включва изисквания за организацията и дейността им, правила за предлаганите храни, хигиената на терена, ползваното оборудване, както и за хората, ангажирани с продажбите. Той съдържа специфични изисквания за предлагане и продажба на повечето групи храни, предлагани на фермерските пазари, но освен това за първи път въвежда у нас официални дефиниции за „фермерски пазар“, „местна храна“, „фермерска храна“ и „занаятчийска храна“. Новост в него е и понятието „граница на тривиалност“, което разграничава домашното приготвяне на храни за дейности и инициативи, свързани с нерегулярни събития, от професионалното производство на храни. С това на фермерските пазари ще могат да се организират събития, на които частни лица ще имат правото да продават ограничени малки количества домашно приготвена храна до 3 пъти годишно. Дори и в този случай щандът на физическото лице ще трябва да бъде регистриран като обект за търговия или приготвяне на храна на място.

Изискванията за безопасно предлагане на домашно приготвена храна също е във фокуса на МЗХГ. Наръчникът за мерките за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели също е разработен от експертния екип. Той описва начините, по които всички къщи за гости и малки хотели, които приготвят и предлагат възмездно храни на своите клиенти и гости, могат да регистрират тип „домашна“ кухня по Закона за храните. Регулацията предлага подробни мерки за контрол върху безопасността на храните, съвети за подбор на продуктите и суровините, правила за съхранение и приготвяне на готовите храни. Разработени са и насоки за методите на готвене, за охлаждане на готовите храни, както и за повторното им затопляне. Наръчникът включва още: инструкции за обучение на персонала, изисквания за оборудването и зоната за приготвяне на храна.
„С тези два документа целим да подкрепим най-малките производители и да приложим европейското законодателство в областта на безопасността на храните и организацията на фермерски пазари, на които се продават и предлагат фермерски, занаятчийски, местни и домашни храни“, обясни управителката на Фондация „Локалфууд. БГ“ инж. Гергана Кабаиванова.

Двата проектни документа са отворени за коментари по-долу.

За повече информация:
Инж. Гергана Кабаиванова, тел. 0888 402 997

В приложение:

1.   Правилник за ползване на фермерски пазари

2.   Мерки за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.