3.6. Сформиране на НАССР екип

Предпоставка за успех на HACCP плана е пълен ангажимент на Ръководството и персонала

Определете екип с детайлни познания и опит:
– за продукта/ите, който се произвежда/т
– с използваната технология и оборудване
– процедури по преработката
– микробиология на храните и HACCP

Екипът следва да е информиран, интердисциплинарен и представителен (5-6 служители).

При нужда – включване на външни специалисти.

НАССР, разработен само от външни специалисти може да бъде погрешен, непълен и да отсъства поддръжка на ниво персонал.

Роля на координатора на НАССР екипа:

 • Подходящо композиране на групата.
 • Ръководи срещите на групата.
 • Поддържа документацията от срещите.
 • Координира работата.
 • Систематично съблюдава изпълнението на плана.
 • Разпределя работата.
 • Консултации с ръководството на предприятието.

Ангажимент на ръководството – осигуряване на необходимите средства за:

 • HACCP обучението на членовете на групата
 • Време за срещите
 • Административни разходи
 • Разходи по набавяне на информацията.

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.