3.4. НАССР дефиниции

Контрол (действие): предприемане на всички необходими мерки, за да се осигури и поддържа съответствието между критериите, заложени в НАССР плана. Контролни мерки: всяко действие или дейност, които могат да се използват, за да се предотврати или елиминира даден риск при производството на храни или да се намали до приемливо ниво. Корективни действия: всяко предприето действие, …

Прочети повече

Item added to cart.
0 items - лв.