4.5. HACCP принцип 5 – Корективни действия

Наблюденията и измерванията показват, че контролираните параметри имат тенденция за отклонение от определените ККТ, показващи тенденция за загуба на контрол, което налага да се предприеме съответно корективно действие за възвръщане на контрола. Какво е План за корективни действия? Корективното действие е предварително планирано от екипа за всяка критична точка, така че то да бъде предприето …

Прочети повече

Item added to cart.
0 items - лв.