1.4. Официален контрол на ЕС за храните

Регламентира се с Регламент (EC) N°882/2004 от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните. Обхват на регламента:   Осъществяването на официален контрол е общ задължение. Официалният контрол …

Прочети повече

Item added to cart.
0 items - лв.