Ферма Перун

  • Кресна
  • 089 986 6430
  • Ферма
  • С предварителна резервация

Активности

  • Пазаруване

Продукция

  • Кисело мляко
  • Сирене

Ферма „Перун“ се намира в гр. Кресна в подножието на Пирин планина

Ето и какво споделя стопанинът на фермата:

“Аз съм Тодор и заедно със семейството си работим в стопанството. Кръстихме фермата на името на едно от най-могъщите божества в славянската митология – бог Перун. Грижим се за нашето стадо от 400 Каракачански овце и 100 Калоферски дългокосмести кози.

Отглеждаме още и Каракачански кучета, които са най-добрата защита на нашето стадо от множеството нападения от вълци и мечки. Към настоящия момент фермата разполага с три битови кошари, които са изградени на различна надморска височина, при отлични природни условия. Първата база е разположена в непосредствена близост до гр. Кресна, в местността „Солунско дере“ (на 150 м. надморска височина), където е и наи-подходящо за зимуването на животните.

Тук овцете започват да се агнят от началото на януари до края на април, а козите се окозват март-април. През май животните се стрижат и се подготвят за качване на втората база, която се явява най-стратегическа от трите. Тя е в местноста Полена и там, на 800м. надморска височина, животните могат да пасат младата пролетна трева. Разположението и е много специфично и е съобразено най-вече с предимствата, които местността дава както за разнообразна и целогодишна паша, така и за събирането на сено за животните през зимата.

Третата база е изградена в местността „Черната вода“ (на 1850м. надморска височина), в подножието на връх Ел тепе-Вихрен и представлява битова кошара от дървен материал и камъни. Има и малка овчарска колиба за пастирите. Кошарата е в непосредствена близост до най-тучните и обширни алпийски пасища в Северен Пирин и е наследство от стадата на моя род. В миналато освен овцете, те са отглеждали тук и около 300 кози. Към днешна дата, от тази база овцете пашуват на воля по летните си пасища на територията на Парка – Ал бутин, Кончето, Джигурица, Ат мегдан, Ел тепе, Влахински езара и т.н., докато, за съжаление, козите и техните малки яренца трябва да останат долу, във втората база на Полена. Сборното стадо се налага да се раздели, защото в територията на Парка е забранена пашата на кози. С настъпването на есента и първите дъждове, сваляме овцете и отново събираме стадото в местноста Полена.

Там животните пасат есенната трева, а при първите снегове им разхвърляме или сено, от специално приготвени през лятото купи върху окастрените стволове на дървета, или шума от дъб, предварително наплъстена на снопи върху стволовете на дъбовите дървета. Така, запасено с разнообразна храна, стадото се подготвя за зимуването си и няколко дни преди настъпването на Нова година слиза отново в базата на Солунско дере. Основните цели на ферма „Перун“ са издирването, съхранението и възпроизводството на Каракачанската овца, Калоферската дългокосместа коза и Каракачанско куче, доведени до прага на своето изчезване. Идеята е да бъдат създадени стада от тези животни в тяхната естествена среда, където те да бъдат отглеждани, размножавани и да бъде запазена чистотата на тяхната порода.Навремето пастирите със своите стада са практикували сезонно пашуване в различни части на Балканския полуостров и на различна надморска височина.

Целта на ферма „Перун“ е да възстанови тези традиции и да ги практикува, защото те са били част от начина на живот на хората по тези земи. Освен това, по този начин могат да бъдат опазени и подържани по естествен и природосъобразен начин (чрез изпасване) сезонните пасища. Друга важна цел на фермата и неи?ния екип е да се построят нови и да се възтановят старите битови кошари, планинските мандри, овчарските колиби и автентичните каменни къщи.

Редом с това, за ферма „Перун“ е от изключителна важност и да се съхранят традициите в добиването и обработката на млякото и вълната от животните. Екипът на ферма „Перун“ ще създаде условия за формиране на общност, работеща и живееща в екологична и здравословна среда и в синхрон с природата.”

Източник: bulgarite.site

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите