Ферма Реплянка

  • с. Репляна, Чупрене
  • 088 753 1645
  • Ферма
  • С предварителна резервация

Активности

  • Посещение
  • Дегустация
  • Пазаруване

Продукция

  • Овче сирене
  • Овче прясно мляко
  • Овче кисело мляко

Ферма “Реплянка” е създадена през 2007 г. и в нея се отглеждат около 600 броя овце от автохтонната (аборигенна) порода реплянска овца – традиционна местна порода, която носи името на селото, в което се намира – с.Репляна. Фермата е разположена в сърцето на Западна Стара планина – регион от Натура 2000 и стопанисва пасищата и ливадите около фермата в съответствие с агроекологичните изисквания. Тя приютява и демонстрационен център за производство на кисело мляко и сирене . Животните се отглеждат пасищно, дневно изминават между 5 и 8 км и се хранят предимно с трева и сено, в което има над 100 вида треви и билки. Поради тази причина собственикът Димитър Иванов с гордост твърди, че отглежда “билкови агнета”, които дават мляко с дъх на билки. Екстензивната паша в регионите от Натура 2000 е от изключителна важност за опазването на местообитания на застрашени видове животни и птици като лалугера, царския орел, ливадния дърдавец и други емблематични видове.

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите