1.6. Хигиенен пакет – Рег. (EC) 853/2004

 In HACCP курс

Хигиенния пакет касае задълженията към производителите на храни.

Въвежда специфичните хигиенни правила за храни от животински произход. Известен е още като H2 Регламент.

Изключения за:

 

 • Първичното производство за домашна употреба на храни от животински произход.
 • Домашна подготовка, преработка или съхранение на храни от животински произход за домашна употреба
 • Директна доставка от производителя на малки количества първични продукти от животински произход до крайния консуматор или до местни обекти за търговия на дребно, доставящи храни на крайният консуматор
 • Директна доставка от производителя на малки количества месо от птици и зайци до крайния консуматор или до местни обекти за търговия на дребно, доставящи прясно месо на крайният консуматор
 • Ловци доставящи малки количества дивеч или дивечово месо директно на крайния потребител или на местни обекти за търговия на дребно, директно снабдяващи крайния потребител.

Търговия на дребно, освен ако изрично не е посочено обратното, но се прилага за тези доставящи храни от животински произход на друг обект, освен ако:
– дейностите включват само съхраняване или транспорт (независимо от това се прилагат специфичните изисквания за температурата, определени в Приложение III);
– доставката на храни от животински произход е само от един обект на дребно до други търговски обекти на дребно и, в съответствие с националното законодателство, е ограничена в дадена местна локация.

Ръководство на Европейската комисия за прилагане на определени изисквания от Регламент  853/2004

Обхват на Регламент 853/2004 – специфични хигиенни изисквания за храни от животински произход:

 

Специфични хигиенни изисквания – 14 раздела в Приложение ІІІ:

 

 • Раздел I: Месо от домашни копитни животни (червено месо)
 • Раздел II: Месо от птици и зайци (бяло месо)
 • Раздел III: Месо от дивеч отглеждан във ферми
 • Раздел IV: Месо от отстрелян дивеч
 • Раздел V: Мляно месо, месни полуфабрикати и МОМ
 • Раздел VI: Месни продукти
 • Раздел VII: Живи двучерупчести мекотели
 • Раздел VIII: Рибни продукти
 • Раздел IX: Сурово мляко, коластра и млечни продукти
 • Раздел X: Яйца и яйчни продукти
 • Раздел XI: Жабешки бутчета и охлюви
 • Раздел XII: Топени животински мазнини и пръжки
 • Раздел XIII: Обработени стомаси, пикочни мехури и черва
 • Раздел XIV: Желатин

 

Recommended Posts

Напиши коментар

0

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да се покажат резултатите