1.1. Международно законодателство по безопасност на храните

За да стартираме този HACCP курс, първо бихме искали да ви запознаем с нормативните изисквания по прилагане на системата НАССР

Codex Alimentarius

(от латински “Закон за храните”)

Основните принципи на Кодекс алиментариус за хигиенното производство на храни

  • ефективен контрол на хигиената при производство на храните
  • въвежда проследяемост на хранителната производствената верига от първичното производство до представянето и на консуматора

 CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

препоръчителен код за общите принципи на хигиената на хранитe
[mk_image src=”http://pendara.bg/wp-content/uploads/2019/08/international-law-03-restricted-file.png” image_size=”large”]
[mk_padding_divider]
[mk_image src=”http://pendara.bg/wp-content/uploads/2019/08/international-law-01-restricted-file.png” image_size=”large”]
[mk_image src=”http://pendara.bg/wp-content/uploads/2019/08/international-law-02-restricted-file.png” image_size=”large”]
[mk_padding_divider]
[mk_image src=”http://pendara.bg/wp-content/uploads/2019/04/w8088e.jpg” image_size=”full”]

FAO – Food Quality and Safety Systems
A Training Manual on Food Hygiene and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System

Споразумение на Уругвайският кръг води до създаването на СТО през 1994 г., чиято цел е либерализиране на международната търговията със селскостопански продукти. Постигнати са две споразумения:

  • Споразумение за прилагането на санитарните и фито санитарни мерки (SPS споразумение), което налага:

Забрана за въвеждане на дискриминационни мерки по отношение вноса от други страни със същите условия на производство и не са обект на забрана в международната търговия.
Необходимост от въвеждането на еднакви стандарти.

  • Споразумението за техническите бариери в търговията (ТВТ споразумение)

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - лв.

© 2024 Пендара